måndag 22 november 2010

CSR på Sveriges Marknadsförbund

Förra fredagen ordnade Sveriges Marknadsförbund ett frukostseminarium på temat CSR, kommunikation och marknadsföring. Talare var Victoria Olausson från kommunikationsbyrån Futerra. Victoria höll en intressant föreläsning om företags engagemang i CSR och hållbarhetsfrågor och hur dessa kan kommuniceras. Victoria menade att endast ett fåtal bolag har tagit steget från att endast ändra vissa delar av sin affärsverksamhet till att driva hela affärsverksamheten hållbart. Företag som MAX, Pantagonia och Toyota var enligt Victoria företag som kommit längre i sitt ansvarstagande och även varumärkesbyggande. Ett annat spännande exempel som lyftes fram var Häägen-Daz och deras reklamkampanj för att säkerställa houngsbinas överlevnad. Intressanta frågor väcktes från publiken om när företag verkligen tar ansvar och när de ”bara” lyckas kommunicera sig som ansvariga.


Talade gjorde även Karolina.Hennes presentation fokuserade på relationen mellan företags kommunikation av ansvarstagande och mediernas rapportering om ansvarstagandet.