söndag 9 september 2007

Blogga om miljön den 15 oktober

Organisationen Blog Action Day uppmannar alla företag och privatpersoner med bloggar att blogga om miljön den 15 oktober. Genom denna kollektiva handling vill Blog Action Day skapa uppmärksamhet kring miljöfrågor. På bloggen kan vi läsa:

Blog Action Day is about MASS participation. That means we need you!

Om denna kampanj kommer att leda till ökad medvetenhet kring miljöfrågor återstår att se. Men intressant är ändå hur nya media som bloggar kan användas för att mobilisera frågor och människor.

torsdag 6 september 2007

Fler än åtta av tio unga medlemmar i sociala nätverk

Vänner i Norge rapporter att vi svenskar har vaknat sent. För dom har Facebook hört till vardagen sedan ett tag tillbaka. Sena eller inte - det råder Facebook-feber i Sverige. SAS har till och med förbjudit sina anställda att logga in på sajten under arbetstid, se artikel på ekonominyheterna.se idag. JMW Kommunikation har låtit CINT göra en undersökning om svenskarnas användning av sociala medier:

Undersökningen visar att mer än fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk. Störst användning finns i de yngre åldersgrupperna. Mer än åtta av tio 15 – 22 åringar använder ett socialt nätverk. Var tredje 15-22 åring uppger att de har en egen blogg. Åtta av tio, av dem som använder sociala nätverk, anger också att de gick med i ett socialt nätverk före år 2005. Av de sajter man anslutit sig till under år 2007 ligger Facebook i topp och då särskilt bland 23 – 35 åringarna där knappt hälften anslutit sig nyligen.


Läs fler resultat från undersökningen på JMW:s hemsida.

För dig som vill komma igång: "Facebook för dummies" på ekonominyheterna.se.

onsdag 5 september 2007

Veckans boktips!

Vad är kvalitet? Hur skapas den? Det är frågor som diskuteras i den nyutgivna boken "Den omätbara kvaliteten". Redaktör är Lars Strannegård, gästprofessor på Företagsekonomiska institutionen i Uppsala, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Centre for Advance Studies in Leadership. Ambitionen är att belysa och diskutera det så använda, men samtidigt dunkla, kvalitetsbegreppet. Lars skriver inledningskapitlet om "kvalitet på modet":

Kvalitet är ett ord som vi inte verkar få nog av. Allt från industriföretag till vårdcentraler, skolor och kunskapsorganisationer satsar på kvalitetssäkring. Produkter kvalitetssäkras, kvalitetssystem införs och kvalitet används som ett tungt försäljningsargument. Produkter, böcker, filmer, byggnader och konstverk genomgår olika former av kvalitetsgranskning innan de tillverkas, realiseras eller når offentligheten. Kort sagt, kvalitetsbedömning är den urvalsmekanism som bestämmer vad som blir till och inte. Likväl är kvalitetsbegreppet en gåta och bedömningar om kvalitet höljda i dunkel.