fredag 27 april 2007

Vad innebär medialiseringen av näringslivet för dem som hamnar i rampljuset?

I takt med medialiseringen av det svenska näringslivet är det aktuellt att fråga sig vad som händer med de personer som oftast hamnar i rampljuset, nämligen företagsledare. Idag blir allt ofta individen, börs-vd:n, representant för hela organisationen. Carl-Henrik Svanberg är Ericsson. Mediepubliken förväntas förstå, och acceptera, att ”Svanberg” är liktydigt med Ericsson. En snabb sökning i Affärsdatas arkiv från en vecka i april, 2006, visar hur namnet Svanberg ersätter Ericsson i rubriker.Precis hemkommen från ett jätteintressant seminarium på Handelshögskolan har jag, Maria, fått ny inspiration att fundera på vad den ökade medialiseringen av näringslivet får för konsekvenser för börsbolagens ledarskap. Precis detta är temat för Pernilla Petrelius kommande avhandling som alltså diskuterades på ett seminarium idag. Pernilla går i sin studie på djupet med vad som händer i mötet mellan företagsledare och media. Hur konstrueras ledarskapet genom mediernas rapportering? Hur organiseras och hanteras det ökade mediala trycket av företagsledaren och medarbetare? Var går gränserna för det privata och det offentliga?

Pernilla studerar viktiga frågor i en tid då näringslivets ledare uttrycker en oro över att det mediala trycket – och förväntan om att ledaren självklart ska stå i rampljuset – skrämmer bort duktiga individer från höga positioner. I boken Att välja ledare har Hans de Geer, Ingalill Holmberg och Svenolof Karlsson intervjuat en rad företagsledare som får reflektera över detta. Kapitlet om medias roll i att välja ledare börjar med att slå fast att ”ledaren kan aldrig äga bilden av sig själv” och fortsätter, med ”framgång eller misslyckande – i media personifierar ledaren allt” (sid. 113). Ett citat av Hans Dalborg från samma bok exemplifierar denna personifiering (sid. 125):


Så fort räntan går upp eller ner, så är det en bild av mig eller Lasse (VD:n) i tidningen. Våra ansikten blir bärare av budskapet. I den här personfixeringen
finns ett machosyndrom – allt kokar ner till den ensamma chefen. Allt beror på
honom, ledaren ska fixa allt!

Vi önskar Pernilla stort lycka till i det fortsatta arbetet och ser framemot den stundande disputationen!

Till er läsare önskar vi en trevlig Valborgshelg! Njut av det härliga försommarvädret!

Läs också exempelvis artikeln ”VD-tillvaron liknar en dokussåpa” i Dagens industri, där Pernilla är intervjuad.

fredag 20 april 2007

Ett stort GRATTIS SuRe!


Våra kollegor och vänner i forskargruppen Sustainability Research Group (SuRe) Handelshögskolan i Stockholm, tog igår hem det nyinstiftade priset för bästa CSR-forskning. Vi stämmer in i ett rungande GRATTIS till välförtjänta vinnare!
Tack för en trevlig tillställning igår på Berns!


Forskargruppen SuRe. Från vänster: Jenny Ählström, Emma Sjöström, Monica Macquet och Susanne Sweet. Bild från HHS.

Att lyssna - en förutsättning för förändring

Rapport från CSR-seminarium Dag 2, Globe Forum


Företagens sociala ansvar var en av frågorna som diskuterades på årets Globe Forum som idag är inne på den tredje och sista dagen. Vi besökte de två seminarier igår som hade fokus på CSR. Under rubriken ”To live your trading philosophy” diskuterade Renée Andersson, etik- och miljöansvarig på Indiska Magasinet AB, och Lars-Olle Larsson, Öhrlings Price Waterhouse Coopers, vikten av dialog med intressenter. Renée, som har en bakgrund inom bland annat Rädda Barnen och Amnesty Business Group, förklarade inledningsvis att hon aktivt sökt sig till att arbeta med ansvarsfrågor i ett företag då hennes erfarenheter har visat att dessa organisationer många gånger är förändringsvilliga. De företag hon har arbetet med eller i har haft en större vilja att ta risker för att skapa förändring jämfört med många andra organisationer, menade hon.Indiskas 80 butiker ger organisationen makt att faktiskt åstadkomma förändring i jättelandet Indien – något som Renée menar att de också har lyckats med. Från i slutet av 1990-talet har Indiska arbetat med aktivt med att hitta system för att utvärdera och förbättra arbetsförhållandena hos sina leverantörer. Renée har själv besökt alla leverantörer upprepade gånger, och hon eftersöker en ”respektfull dialog” med ansvariga på fabrikerna. Hon varnar för att begå samma misstag som hon tycker sig ha sett för mycket inom biståndsverksamhet – att inte lyssna på de lokala aktörerna. Om vi ska nå hållbar förändring måste det ske i samarbete och vi måste visa förståelse för deras villkor. Alltför ofta glömmer vi bort att lyssna på dem vi ska förändra hos, menar Renée.

Indiska har arbetat fram en egen uppförandekod som består av tio punkter och som samtliga i stort sett bygger på nationell lag i de länder de verkar i. Nationell arbetslagstiftning är ofta mycket bra, men det stora problemet är att den inte efterlevs. Indiskas arbete handlar därför mycket om att utbilda både chefer och anställda om lagens innehåll – att medvetandegöra och därigenom skapa förändring.

I höstas gjorde Uppdrag Granskning ett kritiskt reportage av bland annat Indiskas leverantörer (se Indiskas kommentar till reportaget här). Mediernas agerande, menar Renée, har gjort att jag idag förstår att vi måste vara ännu tydligare med att betona att vi förstås inte kan ge garantier för att det aldrig finns missförhållanden hos våra leverantörer. Vi kan bara berätta hur vi arbetar och vad vi tror på. Men så länge vi inte äger dessa fabriker kan vi inte ha full kontroll om vad som händer där.


Lars-Olle Larsson liknar medierna i dessa fall för gamar som gör sina nedslag. Han lyfter fram externt granskade redovisningar av CSR-arbetet som lösningen på problemet – dessa kan inte journalister gå emot, menar han. Undertecknade håller med om att det är viktigt att redovisa vad företag gör inom området. Men frågan är om inte den som vill skapa rubriker kan göra det oavsett vilken rapport han eller hon har i handen?

onsdag 18 april 2007

Globe Awards!

Idag startar Globe Forum sin tredagarskonferens som samlar företagsrepresentanter från hela världen. Konferensen kommer att äga rum på Berns och medverkar gör ett flertal internationella och erfarna företagsledare. På torsdag delas även CSR Awards ut, vilket vi som nominerade ser framemot. Vi återkommer inom kort med mer information om evenemenanget.

lördag 7 april 2007

Glad Påsk!

Den senaste veckan har vi arbetat med att sammanställa resultaten från vår innehållsanalys från affärspressen och vår enkät om ekonomijournalisters användning av bloggar som nyhetskällor. Trots vissa problem med att få ekonomijournalisterna att svara på webbenkäten så har vi efter flertalet påtryckningar fått upp en godkänd svarsfrekvens. Resultaten från enkäten visar på stor splittring bland ekonomijournalisterna både vad gäller användning och inställning till bloggar. Hela studien kommer att presenteras i en komprimerad engelsk version efter påsk. Senare under våren hoppas vi också på att kunna lägga ut en mer omfattande svensk rapport på ämnet bloggar och svensk affärspress. Nu tar vi påskledigt!