tisdag 20 oktober 2009

Journalistik handlar inte om medier

Ja, det var en av slutsatserna i paneldebatten med rubriken ”The realtime shock – Twitter as news source and interaction tool” under dagens konferens The Really Realtime Disruptive Media på Tekniska museét i Stockholm. Hans Rosén (DNEuropa2009 på Twitter) från Dagens Nyheter betonade vikten av journalistiken hittar tillbaka till dess kärna. I en värld där alla och envar kan blir producent av nyheter blir frågan om vad journalistiken är och ska vara mer central än någonsin. Och ett stort problem, enligt Rosén, är att dagens journalistik identifierar sig för mycket med mediekanalerna. I stället handlar det om att än en gång slå fast de principer som journalistik bygger på.

Bloggaren Sofia Mirjamsdotter (Mymlan) – som också deltog och själv har stor vana av att utbilda journalister inom området – instämde och slog även hon fast att det journalistiska arbetet och journalistens roll inte får definieras utifrån medier utan att det handlar om den journalistiska professionen. Hon ställde sig frågande och helt oförstående till det hot mot journalistiken som ständigt verkar göra sig gällande i och med att ett förändrat medielandskap växer fram. I stället borde journalistiken dra nytta av den pågående förändringen – nya tekniska lösningar och ökad interaktion borde rimligtvis förbättra och stärka!

För dig som inte var där - se inspelning från dagen.

måndag 19 oktober 2009

Ansvarstagande i bonuskarusellen

Under de senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om rörliga ersättningar och bonus i finansbranschen. Diskussionen handlar om i vilken utsträckning bonussystemen är moraliskt försvarbara i en tid då bankerna går på knäna. Igår hade Agenda ett inslag om bonushysterin och i tidningen ETC pågår en artikelserie på temat. Där har även vi deltagit med ett inlägg kring hur bonus och rörlig ersättning hänger samman med frågor om ansvarstagande och om den allt mer viktiga resursen - anseende. Läs mer här.