tisdag 11 december 2007

Green Award - Nobelpris i grön marknadsföring

I London pågår just nu Green Award meddelar Dagens miljö. De främsta reklamkampanjerna med grön inriktning koras. Pristagarna väljs medBrundtland-kommissionens hållbarhetsdefinition som ytter­sta kriterium. Bland pristagara hittar vi Honda som vann pris för sin PR-kampanj för deras senaste formul 1bil och hemsidan earthdream.com Av den framgår att Honda donerar pengar till välgörenhetsorganisationer. Frågan kvarstår - hur kan ett bilföretag bidra till en grönare värld?

Unga svenskar måttligt intresserade av miljömedvete konsumtion

In en studie som idag publiceras av Kairos future framkommer att ungdomar i Sverige är minst intresserade av att konsumera miljömedvetet av de sjutton länder som deltagit i studien. Studien visar att unga svenskar anser att det finns ett globalt miljöhot men att de samtidigt inte köper varor av miljövänliga företag i någon större utsträckning.

lördag 8 december 2007

Vår CSR-bok snart klar!


De senaste veckorna har vårt skrivande på boken CSR: Företagsansvar i förändring intensifierats, som ges ut på Liber förlag, och nu är den snart helt klar. Vi skriver boken tillsammans med vår före detta kollega Pauline Göthberg och hoppas att den ska fylla den lucka i CSR-litteraturen som vi har sett under våra år som forskare och lärare på universitetet. Boken syfter till att ge en bred översikt inom området för alla som intresserade - oavsett om du är student, på ett företag eller i någon annan organisation. Vår förhoppning är att den kan vara underlag för diskussion och reflektion om frågor som rör företagens sociala ansvar i bred bemärkelse. Vi ser framemot att diskutera innehållet närmare här på bloggen så fort den är ute i handeln (februari).

Läs mer om Libers boknyheter här!

Grön marknadsföring i ropet

Åtminstone enligt Resumé som den 6 december publicerade en artikel om att miljön blir nästa års reklamhajp.

Klimatförändringar, energikris och miljökatastrofer har nått fram till marknadschefernas budgetar. Det kommer nya signaler varje dag.

Marknadschefer i nätverket Marketing Executives Networking Group (MENG) - främst amerikaner - har fått svara på frågor och uttalat sig om nästa år. Av undersökningsföretagets pressmeddelande går dock att läsa att både "marketing basics" och sökoptimering ansågs vara viktigare än grön marknadsföring. Vi vet inte hur siffrorna såg ut föregående år, men med stor sannolikhet var grön marknadsföring inget av nyckelbegreppen i en amerikansk marknadschefs vokabulär. Ett tecken som talar för svaret ja på vår tidigare ställda fråga om huruvida CSR är lämpligt att kommunicera på köpt reklamplats.

Och så här kan det se ut ...

torsdag 6 december 2007

Hur berätta om CSR på bästa sätt?

Det finns förstås inget svar - åtminstone inget enkelt och entydigt - på den frågan. Den amerikanska pr-byrån GolinHarris har frågat 5000 amerikaner i samband med deras årliga undersökning Corporate Citizenship Index (CCI). Undersökningen har ett år på nacken (gjordes i september 2006), men kan ändå fungera som källa till ungefärliga uppfattningar om hur allmänheten helst vill få kännedom om företags sociala ansvar. De fem högst rankade källorna för information var:

  • "word-of-mouth" genom familj, vänner, grannar, kollegor och andra som delar samma intressen som jag
  • Människor som är personligt påverkade och engagerade i en fråga, aktiv i CSR-arbetet eller som har blivit hjälpt av företagets arbete
  • Tidningar eller deras webbsidor
  • Internet - genom mina egna efterforskningar, sökverktyg, portaler och medborgarjournalistik
  • TV och deras webbsidor

Läs resultaten från hela undersökningen här.

Vi tror att tiden då intressenter endast nöjde sig med att bli informerade är förbi. Idag handlar det om att kommunicera sitt ansvarstagande genom att vara aktiv i dialoger med olika intressenter. Att lyssna, samtala och lära - det vill säga att prata med intressenter - är betydligt viktigare än att endast prata till dem!

CSR i marknadsföring?

Traditionellt sett har företag varit försiktiga med att berätta om sitt sociala ansvarstagande på köpt annonsplats. Nu ser vi allt fler företag som väljer att göra det.

Löfbergs Lila är ett företag som efter noggrann analys vågat ta steget till att använda socialt ansvarstagande i sin marknadföring. Genom slogans som "Utrota fattigdomen på kafferasten!" och "Rädda miljön på fikapausen!" kommunicerar Löfbergs Lila vad de gör för att bidra till den globala samhällsutvecklingen.

Vi ska leta fler exempel och lyfta fram dem för diskussion här! Vet du något? Berätta!

onsdag 5 december 2007

CSR och kommunikation - hur hänger det samman?

Igår anordande CSR Sweden seminarium på temat CSR och kommuikation. Medlemsföretagen var inbjudna och Posten stod som värd. Tack för en intressant och givande förmiddag!

Vi var där och hade möjligheten att presentera vår forskning kring CSR och medier. Utgångspunkter för vår presentation och diskussion är att företag möter allt tuffare krav på öppenhet - moderordet transparens är på allas läppar, att allt fler intressenter kräver allt mer information allt snabbare, att en tydlig kommunikation av CSR kan innebära stora möjligheter i arbetet med att stärka varumärke och anseende, men att den som är duktig på att ta ansvar och också duktig på att berätta om det får räkna med att bli granskad.

Det finns idag ett stort behov av att utbyta tankar kring och utveckla kunskap om hur företag hanterar medier i relation till CSR-frågor samt om - och i sådan fall hur - företag kan kommunicera CSR ur ett marknadsföringsperspektiv. Företag i olika branscher möter olika krav från intressenter, har olika förväntningar på sig och behandlas olika av de som granskar.