söndag 14 oktober 2007

Ukrainsk affärspress uppmärksammar CSR

Det ukrainska affärsmagasinet Управление Компанией uppmärksamade i årets 7 nummer corporate social responsibility. I Ukraina är frågor om socialat ansvar inte särskilt uppmärksamade bland landets företagare. Det är dock ett tema som affärsmagasinet tror kommer att vara på frammarsch i Ukraina under de närmsta åren. För er som kan ryska finns artiklen att läsa här, artikeln innehåller även en intervju med Karolina.

"Konvergens mellan egenintresse och samhällsintresse"

Lördagen den 22 september intervjuades Proventus VD Daniel Sachs i P1s lördagsmorgon. I programmet diskuterades globaliseringen och företagens ansvar och möjligheter. Intervju är välvärd att lyssna till och innehåller ett reflekterade samtal kring aktuella frågor om företagens ansvar för det globala samhället. Sachs ansåg att det finns en fara för att det populäriserade begreppet corporate sociala responsibility riskerar att bli en fråga om kommunikation snarare än handling, men underströk att ansvarstagande är en långsiktig strategi för att företag som vill överleva. Sachs menade även att den tidigare dikotomin mellan socialt ansvar och vinst är förlegad och att det snarare finns en "konvergens mellan egenintresse och samhällsintresse".

Blogga för miljön imorgon!

Glöm inte att blogga för miljön imorgon den 15 oktober! Organisationen Blog action day har dragit igång en kampanj som syftar till att öka uppmärksamheten kring miljöfrågor genom en kollektiv bloggning om miljön. Fler än 14.000 bloggar har anmält sig.

Etiska fondförvaltare sätter press på börsföretagen

Banco är fondförvaltaren som profilera sig med ansvarsfulla investeringar. På företagets hemsida framgår det att Banco bland annat inriktar sig på att investera fondspararens pengar i företag som tar ansvar för miljön, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och andra sociala och miljömässiga aspekter inom företagens inflytandesfär. I de fall ett företag inte anses bete sig ansvarsfullt, försökerBanco få företaget att ändra sitt beteende genom att hota med att sälja sina innehav. I somras satte Banco press på Oriflame och hotade att dra sig ur bolaget om de inte började hantera frågor som hälsa och säkerhet i länder som Ryssland, Kina och Indien.

Bancos chef för ansvarsfulla investeringar Sasja Beslik fick i veckan frågan från SVD Näringsliv om hotet att dra sig ur företag är ett vanligt påtryckningsmedel för att förändra företag. På frågan svarade Beslik: - Vi vill inte att företagen ska bli ideella organisationer, men att de ska tjäna pengar på långsiktigt ansvarstagande. Det är klart att de ska tjäna pengar, men det ska inte handla om greed. Mats Qviberg och girigheten tillhör 80-talet.

Vi är beredda att hålla med!

Intresset för etiska fonder svalt

I fredagens SVD näringsliv kunde vi läsa att intresset för etiska fonder är måttligt. Enligt SVD näringsliv är det etiska fondsparandet i Sverige är knappt fem procent av fondkapitalet, varav stiftelser och Svenska Kyrkan står för en stor andel. Folksams egna studier visar på att trenden för etiska fonder pekar uppåt, medan Nordnets fondchef Daniel Ljungel menar att intressent fortfarande är mycket lågt.