fredag 25 januari 2008

The Economist släpper nytt nummer om CSR


Efter det kritiska numret om CSR från januari 2005 släpper The Economist nu ett nytt nummer om CSR - Just good for Business.

ISO - SR standard

I tisdags morse bjöd SIS in till frukostmöte för att berätta mer om hur arbetet med ISO:s SR standard (ISO 26000) framskrider. Ett femtiotal personer från ideella organisationer, konsultföretag, akademin och företag var samlade. Mötet syftat främst till att berätta vissa av de delar som utarbetats så här långt. Vi var där och lyssnade. Följande är beslutat:

  • Standarden ska inte innehålla krav som är certifierbara
  • Målgruppen för standarden är : alla organisationer (inte bara företag)
  • Måldatum: 2010
  • Syfte: Hjälpa organisationer att bygga upp ett ramverk för socialt ansvar som gör det möjligt för dem att bidra till samhällsutvecklingen och skapa trovärdig kommunikation
  • Definition av SR: en organisations ansvar för effekter som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön.
  • Standarden ska omfatta 7 huvudområden - Organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor, samverkan med lokala samhället.

Standarden har utformats under konsensus och över 7250 kommentarer har inkommit. Vår spontana reaktion är att denna strävan efter konsensus riskerar att göra standarden urvattnad. På vilket sätt skiljer sig ISOs standard från andra regelverk? Vilket syfte tjänar standarden? Vi återkommer med mera synpunkter och reflektioner!

måndag 14 januari 2008

SIS - frukostseminarium

Den 22 januari bjuder SIS in till frukostseminarium för att informera om arbetet med standarden kring CSR. Vi återkommer med mer information efter seminariet.

Kurs i CSR - Buenos Aires

Nu har skandinaviska högskolor gemensamt startat en kurs i CSR i Buenos Aires. Kursen löper under 12 veckor och ger 30 högskolepoäng. På hemsidan kan vi läsa "Kompetens och kunskapskapital inom CSR efterfrågas i hög grad idag, inte minst av multinationella företag som har etablerat sig i tredje världen. Kursen riktar sig till studenter och yrkesverksamma som vill arbeta internationellt. Kursen kan läsas som en del av en kandidatexamen i till exempel företagsekonomi eller statskunskap, eller tas som vidareutbildning. "

Ansvartagande i modebranschen

Imorgon bjuder Svensk Handel och TEKO in till diskussion om modebranschens sociala ansvarstagande. Semininariet syftar till att diskutera hur företag i modebranschen kan agera ansvarstagande samt hur de kan bemöta journalister. Bland talarna finns Indiskas representant Renee Andersson.

Statliga företag måste hållbarhetsredovisa

Innan 2007 var till ända beslöt regeringen att de statliga företagen måste hållbarhetsredovisa berättar Dagens Miljö. Till Dagens Miljö säger Maud Olofsson att de statliga företagen måste gå i bräschen för socialt och miljömässigt ansvar. Ett led i att driva på dem är att se till att de redovisar sitt ansvar.

Statliga företag måste hållbarhetsredovisa

Innan 2007 var slut beslutade regeringen att de statliga företagen ska hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI:s riktlinjner berättar Dagens Miljö. Till Dagens Miljö säger Maud Olofsson att det är viktigt att de statliga bolagen ligger i framkant. Ett viktigt sätt att driva på det miljömässiga och sociala ansvaret är att se till att företagen redovisar.

torsdag 10 januari 2008

Tyst hav!
Låter som en fantastiskt uppföljning på Rachel Carsons Tyst vår (Silent Spring) som släpptes 1962 och gav upphov till en miljörörelse i västvärldens länder. Carson visade på miljöriskerna med de kemikalier som användes som bekämpningsmedel i jordbruk och hon vann både anhängare och kritiker.
I höstas släppte Isabella Lövin boken Tyst hav, i vilken hon visar på utfisket av de stora haven och dess konsekvenser. Boken har just tryckts i en fjärde upplaga och verkar nå framgång även utanför Sveriges gränser. Om Lövin startar en rörelse till stöd för miljötillståndet i havet återstår att se - men vi kan konstatera att de fina restaurangerna i Stockholm har dragit öronen åt sig. Flera restauranger plockar nu bort torsken från menyn.

Godhetens imperium....

....var rubriken på det seminarium som arrangerades av Medieakademin i Göteborg den 21 november 2007. Syftet med seminariet var att diskutera företagens ansvar samt den makt konsumenter och medier kan utöva på företagen. Utgångspunkten var att företagens varumärken blir allt mer sårbara och påverkbara - "Företagens varumärke har blivit dess mest sårbara punkt. Hur man agerar granskas av såväl ”mediedomstolar” som konsumenter som vill shoppa genomtänkt och etiskt."
På seminariet deltog bland annat Volvochefen Leif Johansson, Mats Qviberg vd Öresund och Tomas Brytting, docent. Med den blandningen kan vi vara säkra på att det måste ha varit en livlig debatt. Kanske var någon av våra läsare där?

Kan konsumtion rädda världen?

Strax innan jul fanns en rad artiklar och annonser i dagspressen om etisk konsumtion. I en av DN:s söndagsbilagor kunde vi i december läsa "Mode - räddar världen med jeans". Artikeln hänvisade till jeansföretaget Nudies engagemang i Amnesty. Nudie släppte inför julen 30 olika t-shirts som illusterade de 30 artiklarna om mänskliga rättigheter. Amnesty uppges få 100 kr per såld tröja. Vad tröjorna kostade framgår inte av artiklen. Etisk konsumtion i all ära men är inte detta bara en kommersialisering av ansvarsfrågor?

God fortsättning på det nya året!

Efter en välbehövlig julledighet är vi tillbaka med vårt bloggande. Förhoppningsvis kommer vi kunna öka takten på våra blogginlägg under detta år och dela med oss av våra erfarenhter på temat CSR och media!