söndag 10 februari 2008

Ansvar - mer än bara en plånboksfråga

Marianne Bogle - projektansvarig på CSR Sweden - skriver en tänkvärd krönika (bilaga Dagens industri 7 februari) om synen på CSR och drivkrafter bakom företags arbete med ansvarsfrågor. I sitt dagliga arbete möter Bogle företag som arbetar eller vill börja arbeta med dessa frågor - att CSR idag är en viktig konkurrensfaktor är tydligt. Bogle ser samtidigt ett attitydskifte till ansvarstagandet:

Jag brukar prata om ett attitydskifte - från Krösus Sork till Stålmannen. Utan djupare jämförelser av dessa karaktärer vill jag illustrera att företagen inte har profiten som enda ledstjärna. De är måhända inte Stålmän heller, men sanningen ligger någonstans däremellan - som för de flesta av oss vanliga människor.

Bogle konstaterar - liksom Frank Welvaert, Director of CSR på Johnson and
Johnson (se föregående inlägg) - att många CSR-initiativ inte kan mätas snabbt och enkelt:
... det handlar om uthållighet och att företagen är övertydgade om kraften och potentialen i att ta ett samhällsansvar utöver de krav som lagen ställer.

Krönikan och resten av artiklarna i bilagan hittar du under "bilagor" på Dagens industris hemsida.lördag 9 februari 2008

CSR Sweden bjuder in till frukostseminarium

På torsdagmorgon samlades ett sjuttiotal personer i Stadsmissiones lokaler för att äta frukost och lyssna på Frank Welvaert, Director of CSR, på Johnson and Johnson. Bakom initiativet stod CSR Sweden. Temat för presentationen var CSR and the triple bottom line? Frank bidrog med ett mycket intressant perspektiv på frågan om hur CSR är kopplat till lönsamhet.

There are some studies showing that it (CSR) pays of. But i could also produce figures that demonstrate the opposit. I don't think this is the issue. It's about sustainable profits that you will make in the future.

Vi instämmer i Franks resonemang. I dagsläget finns ingen entydig forskning som visar på att CSR verkligen leder till lönsamhet. Detta beror delvis på den mängd av olika sätt som CSR kan mätas. Vad är CSR? Vad är lönsamhet? I flera studier är det snarare kommunikationen av CSR som mäts i relation till lönsamheten snarare än de faktiska handlingarna. I denna ständigt återkommande diskussion om CSR och lönsamhet kan det vara rimligt att stanna upp och fundera över om det verkligen är meningsfullt att finna ett samband? Till exempel skulle ingen komma på idén att undersöka hur reklamkostnader korrelerar med företagets vinst. Samtidigt skulle knappast någon ifrågasätta att reklam verkligen påverkar företaget och dess produkter och tjänster positivt. I vår bok om CSR utvecklar vi detta resonemang - boken släpps den 17 mars. För mer information se denna länk.

Lista över de 100 mest ansvarstagande företagen i världen

Det brittiska analysföretaget Innovest har släppt en ny ranking över de mest socialt och miljömässigt ansvariga företagen i världen. På listan finns sex svenska bolag - Atlas Copco, Fabege, H&M, Holmen, SCA och Scania. Rankingen bygger på hur företagen hanterar frågor som rör miljö och socialt ansvar såsom utsläppshantering, energieffektivisering, koldioxidutsläpp, arbetsförhållanden, minimilöner, hälsa/säkerhet samt barn- och tvångsarbete.

Storbritanninen, USA och Japan har flest bolag på listan. Där finns nu även ett kinesiskt bolag -MTR Corporation. Samtidigt har Google åkt ur listan delvis på grund av deras förehavanden i Kina. Som vi skrivit om i tidigare inlägg har Google lämnat ut uppgifter till en av deras användare till kinesiska regeringen.