lördag 7 april 2007

Glad Påsk!

Den senaste veckan har vi arbetat med att sammanställa resultaten från vår innehållsanalys från affärspressen och vår enkät om ekonomijournalisters användning av bloggar som nyhetskällor. Trots vissa problem med att få ekonomijournalisterna att svara på webbenkäten så har vi efter flertalet påtryckningar fått upp en godkänd svarsfrekvens. Resultaten från enkäten visar på stor splittring bland ekonomijournalisterna både vad gäller användning och inställning till bloggar. Hela studien kommer att presenteras i en komprimerad engelsk version efter påsk. Senare under våren hoppas vi också på att kunna lägga ut en mer omfattande svensk rapport på ämnet bloggar och svensk affärspress. Nu tar vi påskledigt!

Inga kommentarer: