söndag 14 oktober 2007

"Konvergens mellan egenintresse och samhällsintresse"

Lördagen den 22 september intervjuades Proventus VD Daniel Sachs i P1s lördagsmorgon. I programmet diskuterades globaliseringen och företagens ansvar och möjligheter. Intervju är välvärd att lyssna till och innehåller ett reflekterade samtal kring aktuella frågor om företagens ansvar för det globala samhället. Sachs ansåg att det finns en fara för att det populäriserade begreppet corporate sociala responsibility riskerar att bli en fråga om kommunikation snarare än handling, men underströk att ansvarstagande är en långsiktig strategi för att företag som vill överleva. Sachs menade även att den tidigare dikotomin mellan socialt ansvar och vinst är förlegad och att det snarare finns en "konvergens mellan egenintresse och samhällsintresse".

Inga kommentarer: