måndag 19 oktober 2009

Ansvarstagande i bonuskarusellen

Under de senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om rörliga ersättningar och bonus i finansbranschen. Diskussionen handlar om i vilken utsträckning bonussystemen är moraliskt försvarbara i en tid då bankerna går på knäna. Igår hade Agenda ett inslag om bonushysterin och i tidningen ETC pågår en artikelserie på temat. Där har även vi deltagit med ett inlägg kring hur bonus och rörlig ersättning hänger samman med frågor om ansvarstagande och om den allt mer viktiga resursen - anseende. Läs mer här.

Inga kommentarer: