torsdag 3 maj 2007

Svagt intresse för vad som händer i bloggsfären bland ekonomijournalister

Nu finns en första, preliminär, version av en rapport med delar av resultatet av vår studie om bloggar och ekonomijournalistik. Denna första rapport är skriven på engelska och vi kommer att presentera den på ”the 5th International Conference on Communication and Mass Media” i Athen i slutet på maj.

Vi vill betona att endast delar av resultaten finns inkluderade i denna rapport. Senare under våren/i början av sommaren kommer vi att publicera en mer omfattande rapport på svenska.
Vi meddelar så fort den är klar!

Den nuvarande versionen av rapporten finns att ladda hem här.

I korthet visar studien att:

  • 40 % av artiklarna i den svenska affärspressen år 2006 (från jan, april, sep, dec), som innehåller ordet blogg, refererar till bloggar. 15 % av dessa citerar också bloggar.
  • Det finns stora skillnader i attityd till användning av bloggar bland de ekonomijournalister som svarade på enkäten.
  • Ungefär 20 % av ekonomijournalisterna uppger att bloggar har blivit ”en viktig del av medielandskapet”, och en lika stor andel anser att det i deras arbete är en ”fördel att veta vad som diskuteras i bloggsfären”.
  • Ett fåtal respondenter (knappa 9 %) uppger att de använder bloggar för att hitta information som de kan använda i sitt journalistiska arbete, medan majoriteten (77 %) hävdar att de inte hänvisar till bloggar i deras nyhetsarbete.
  • De ekonomijournalister som deltog i enkäten uppger att de använder andra nyhetskällor på Internet i högre utsträckning. Ungefär 50 % av respondenterna uppger att de använder wikis (ex. Wikipedia) för att hitta information som de kan använda i sitt arbete och drygt 80 % använder företags hemsidor.

Intresset för bloggar och användningen av bloggar i ekonomijournalisternas arbete är alltså marginellt. Resultaten indikerar samtidigt en attitydförändring bland respondenterna. Trots att endast ett fåtal ekonomijournalister uppger sig använda bloggar idag för att hitta information till nyheter, instämmer en femtedel av respondenterna i påståendet att bloggar är en viktig del av dagens medielandskap.

För att bidra till kunskap inom detta område är en uppföljningsstudie till denna, om ett år, ett självklart nästa steg för att se hur ekonomijournalisternas attityd och användning av webbaserad information förändras.

Journalisters attityd till och användning av bloggar är en del i en pågående teknikutveckling som håller på att förändra hur och av vem nyheter produceras och publiceras. Ny teknik, såsom bloggverktyg, gör det möjligt för var och en att publicera egna nyheter, vilket på sikt leder till otydligare gränser mellan nyhetsproducent, källa och läsare. Frågor vi ställer oss i vårt fortsatta arbete är: Vad innebär dessa förändringar för den journalistiska professionen och för nyhetsproduktion?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant.

Skulle tro att TV-journalister läser vissa bloggar och kommenteraspalter flitigt....

Och så är det ju det här med uppriktighetsfrekvensen i svaren. Kan tänka mig att många journalister vill hålla kårens fana högt och därför förnekar varifrån de hämtat inspiration.

Anonym sa...

Öööö,tänk att något så enkelt kunde bli så komplicerat ha ha ...

Ha det gott.

SideShow Surfer

Anonym sa...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we from been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] for a large time for the time being and remember how to harness the titanic power of Xrumer and go off it into a Banknotes machine.

We also provender the cheapest prices on the market. Many competitors will cost 2x or square 3x and a end of the opportunity 5x what we charge you. But we maintain in providing enormous help at a small affordable rate. The unbroken point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper surrogate to buying Xrumer. So we aim to keep that contemplating in mind and outfit you with the cheapest censure possible.

Not simply do we take the most successfully prices but our turnaround time for the treatment of your Xrumer posting is super fast. We will take your posting done to come you know it.

We also provide you with a full log of well-heeled posts on different forums. So that you can get the idea over the extent of yourself the power of Xrumer and how we get harnessed it to help your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can trust to apprehend thousands upon thousands of backlinks for your site. Tons of the forums that your Install you force be posted on get great PageRank. Having your link on these sites can deep down serve establish up some top rank back links and as a matter of fact aid your Alexa Rating and Google PageRank rating via the roof.

This is making your position more and more popular. And with this better in popularity as grammatically as PageRank you can envisage to lead your area absolutely filthy high-pitched in those Search Mechanism Results.
Conveyance

The amount of traffic that can be obtained before harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your site to tens of thousands of forums. With our higher packages you may regular be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Ponder 1 post on a in demand forum last will and testament inveterately cotton on to a leave 1000 or so views, with say 100 of those people visiting your site. At once devise tens of thousands of posts on fashionable forums all getting 1000 views each. Your shipping will go through the roof.

These are all targeted visitors that are interested or bizarre far your site. Deem how innumerable sales or leads you can achieve with this great gang of targeted visitors. You are truly stumbling upon a goldmine primed to be picked and profited from.

Remember, Transport is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR TWOPENNY BURST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonym sa...

[B]NZBsRus.com[/B]
Skip Sluggish Downloads With NZB Downloads You Can Instantly Find Movies, Console Games, MP3 Albums, Applications and Download Them @ Flying Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Newsgroup[/B][/URL]

Anonym sa...

Accompany casinos? curb this childlike [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] chaperon and data online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also point of departure our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] keep away from at http://freecasinogames2010.webs.com and obliterate onto unprejudiced folding readies !
another divergent [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] put is www.ttittancasino.com , emoluments of german gamblers, submit c be communicated erstwhile manumitted online casino bonus.

Anonym sa...

prepositor extinguished this gratis [url=http://www.casinoapart.com]casino[/url] overdose at the greatest [url=http://www.casinoapart.com]online casino[/url] signal with 10's of raw [url=http://www.casinoapart.com]online casinos[/url]. with [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-roulette.html]roulette[/url], [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-slots.html]slots[/url] and [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-baccarat.html]baccarat[/url] at this [url=http://www.casinoapart.com/articles/no-deposit-casinos.html]no acclivity casino[/url] , www.casinoapart.com
the finest [url=http://de.casinoapart.com]casino[/url] against UK, german and all as a remains the world. so seeking the choicest [url=http://es.casinoapart.com]casino en linea[/url] confirmation us now.