onsdag 11 juli 2007

Affärspressen uppmärksammar CSR

Under den senaste månaden har Svenska Dagbladet haft en serie artiklar som på olika sätt belyser frågan om företagens sociala ansvar. Idag publicerar SvD Näringsliv en uppföljare på DI:s artikel om Lundin Oils generösa donation på 700 miljoner kronor till Afrika. Artikeln innehåller en intervju med Karolina och artikelförfattaren konstaterar att ”välgörenhet är på modet”. Vi konstaterar å andra sidan att det är på modet att uppmärksamma frågor om socialt ansvarstagande i affärspressen. Ett sätt att förklara den explosionsartade ökningen av aktiviteter och diskussion som rör CSR är just genom mediernas bevakning av frågan.

Antalet artiklar som handlar om CSR har ökat radikalt under de senaste åren – både i svensk och utländsk press. 1996 publicerades de första artiklarna om företagens sociala ansvar – totalt 4 artiklar i Financial Times – 10 år senare publicerades det i snitt en artikel om dagen på temat socialt ansvarstagande i den europiska affärspressen. Under dessa tio år har innehållet också förändrats från svagt kritiskt till att presentera CSR i mera positiva ordalag genom att koppla det sociala ansvarstagandet till företagens lönsamhet.

Inga kommentarer: