lördag 18 augusti 2007

Samhällsnytta för profitens skull?


I veckan delade Veckans Affärer för första gången ut priset ”Social Capitalist Award” till framgångsrika sociala entreprenör inom den ideella sektorn eller i näringslivet. Priset är instiftat med den amerikanska affärstidningen Fast Company som förebild. Priset gick till Percy Barnevik för hans engagemang i hjälporganisationen Hand-in-Hand som delar ut mikrolån i Indien och till Karin Stenmar och Annika Axelsson för deras företag Dem Collection som producerar kläder på ekologiskt bomull och med goda arbetsvillkor.

Priset annonserades första gången i det senaste numret av Veckans Affärer med titeln Ljusets riddare. På försättsbladet ses Annika Axelsson, grundaren av Dem Collection, och Hans Stråberg, VD Electrolux, lysande i ljusa kläder. Numret ställer frågan om kapitalismen kan rädda världen och handlar om det ökade intresset för samhällsansvar och socialt ansvarstagande inom näringslivet.

Tydligt är emellertid att intresset för ökat samhällsansvar inte främst handlar om altruism – det vill säga oegennytta - i stället tyckts det handla om samhällsnytta för profitens skull. Därmed inte sagt att grundarna för Dem Collection eller Hans Strålbergs engagemang inte är äkta och bottnar i en önskan om att göra gott och bidra till samhället. Vad vi menar är att det i dag går att göra pengar på filantropi och socialt entreprenörskap. Det är också uppenbart att retoriken som växer fram runt CSR, socialt entreprenörskap, och liknande uttryck lyfter fram samhällsansvar som en förutsättning för affärsverksamhet. I Veckans Affärer skrivs det om hur en ny form av kapitalism - Capitalism 3.0 - växer fram. Precis som det låter har uttrycket sitt ursprung i USA. På sin blogg skriver Veckans Affärers chefredaktör Pontus Schultz att Capitalism 3.O är ”ansvarstagande som affärsidé”. Det vill säga ett avsteg från samhällengagemang som en fasad utan förankring i praktiken. Vidare menar Schultz att detta är ett avsteg från Milton Friedmans marknadsliberala kapitalism. Men frågan som vi ställer oss är om detta är ett avsteg eller om det i själva verket är ett steg tillbaka?

Capitalism 3.0 kan förstås som vanlig affärslogik - att se marknadsmöjligheter och ta vara på dem. I dag finns ett ökat intresse bland konsumenter för produkter som är miljövänliga och som producerats med goda arbetsvillkor. Det skapar nya affärsmöjligheter. Capitalism 3.0 har därmed likheter med det resonemang som Milton Friedman förde redan på 1960-talet. Friedman förknippas ofta med uttrycket ”the business of business is business” och anses av många ha varit en motståndare till företagens sociala ansvarstagande. Friedman var emellertid inte en motståndare till socialt ansvarstagande. Han menade att företagens sociala ansvar inte sträcker sig längre än till det ekonomiska ansvaret. Det vill säga genom att gå med vinst, betala skatt, producerar varor och tjänster samt anställa personal bidrar ett företag på bästa sätt till samhällsutvecklingen. Är Capitalism 3.0 verkligen en ny form av kapitalism? Handlar det inte om att 1) det växer fram nya affärsmöjligheter i och med ett ökat intresse för samhällsutveckling och milöfrågan; 2) att framgångsrika affärer kräver att företag presenterar sig som engagerade samhällsmedborgare. Med andra ord är inte detta egentligen ”business as usual” i enlighet med Milton Friedmans idéer om företagens ansvarsområde?

1 kommentar:

David Lenefors sa...

Nej det är inte business as usual ännu men jag håller i grunden med ert resonemang. Tror och hoppas att det blir business as usual för då kommer också de entreprenörer som bäst förmår ta tillvara dessa möjligheter slå ut en rad bakåtsträvande individer och företagare.