söndag 9 september 2007

Blogga om miljön den 15 oktober

Organisationen Blog Action Day uppmannar alla företag och privatpersoner med bloggar att blogga om miljön den 15 oktober. Genom denna kollektiva handling vill Blog Action Day skapa uppmärksamhet kring miljöfrågor. På bloggen kan vi läsa:

Blog Action Day is about MASS participation. That means we need you!

Om denna kampanj kommer att leda till ökad medvetenhet kring miljöfrågor återstår att se. Men intressant är ändå hur nya media som bloggar kan användas för att mobilisera frågor och människor.

Inga kommentarer: