onsdag 5 september 2007

Veckans boktips!

Vad är kvalitet? Hur skapas den? Det är frågor som diskuteras i den nyutgivna boken "Den omätbara kvaliteten". Redaktör är Lars Strannegård, gästprofessor på Företagsekonomiska institutionen i Uppsala, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Centre for Advance Studies in Leadership. Ambitionen är att belysa och diskutera det så använda, men samtidigt dunkla, kvalitetsbegreppet. Lars skriver inledningskapitlet om "kvalitet på modet":

Kvalitet är ett ord som vi inte verkar få nog av. Allt från industriföretag till vårdcentraler, skolor och kunskapsorganisationer satsar på kvalitetssäkring. Produkter kvalitetssäkras, kvalitetssystem införs och kvalitet används som ett tungt försäljningsargument. Produkter, böcker, filmer, byggnader och konstverk genomgår olika former av kvalitetsgranskning innan de tillverkas, realiseras eller når offentligheten. Kort sagt, kvalitetsbedömning är den urvalsmekanism som bestämmer vad som blir till och inte. Likväl är kvalitetsbegreppet en gåta och bedömningar om kvalitet höljda i dunkel.

Inga kommentarer: