lördag 9 februari 2008

CSR Sweden bjuder in till frukostseminarium

På torsdagmorgon samlades ett sjuttiotal personer i Stadsmissiones lokaler för att äta frukost och lyssna på Frank Welvaert, Director of CSR, på Johnson and Johnson. Bakom initiativet stod CSR Sweden. Temat för presentationen var CSR and the triple bottom line? Frank bidrog med ett mycket intressant perspektiv på frågan om hur CSR är kopplat till lönsamhet.

There are some studies showing that it (CSR) pays of. But i could also produce figures that demonstrate the opposit. I don't think this is the issue. It's about sustainable profits that you will make in the future.

Vi instämmer i Franks resonemang. I dagsläget finns ingen entydig forskning som visar på att CSR verkligen leder till lönsamhet. Detta beror delvis på den mängd av olika sätt som CSR kan mätas. Vad är CSR? Vad är lönsamhet? I flera studier är det snarare kommunikationen av CSR som mäts i relation till lönsamheten snarare än de faktiska handlingarna. I denna ständigt återkommande diskussion om CSR och lönsamhet kan det vara rimligt att stanna upp och fundera över om det verkligen är meningsfullt att finna ett samband? Till exempel skulle ingen komma på idén att undersöka hur reklamkostnader korrelerar med företagets vinst. Samtidigt skulle knappast någon ifrågasätta att reklam verkligen påverkar företaget och dess produkter och tjänster positivt. I vår bok om CSR utvecklar vi detta resonemang - boken släpps den 17 mars. För mer information se denna länk.

Inga kommentarer: