torsdag 19 mars 2009

En ny humanare kapitalism?

I dagens DN kan vi läsa att chefen för Coca-Cola Neville Isdell efter fyrtio år på sin post ska gå i pension. Men det är inte det som väcker vårt intresse utan Isdells tal om behovet av en ny kapitalism. Enligt Isdell kommer dagens kapitalism som utvecklades under 70- och 80-talet i Milton Friedmans anda snart vara tvungen att gå i graven -i annat fall kommer vi se en global ekonomi som präglas av populism och protektionism.

Isdell menar att Milton Friedmans syn på på att företaget endast ska tillgodose aktieägarnas intressen - för att därigenom bidra till samhället - har lett till en allt för kortsiktig och girig kapitalism. Det har i praktiken lett till företagare som söker efter kortsiktiga vinster och därmed inte har ett hållbart långsiktigt företagande. Isdell menar att företagande idag måste handla om att även se till samhällets bästa. Det innebär att företag måste se sig som aktiva samhällsmedborgare som samverkar med icke-statliga organsitioner för att möta problem som klimatförsörjning och energiförsörjning. Men betonar Isdell det handlar inte om välgörenhet - utan om att se hur företaget utifrån dess kunskaper och resurser kan vara med att bidra till en positiv samhällsutveckling.

När finanskrisen blommar ut som mest tycks det som att allt fler ifrågasätter den kapitalism som under de senaste decenierna har fokuserat på vinstmaximering och aktieägreintressen. Allt fler (däribland vissa företagsledare) tycks efterfråga en humanare kapitalsim där vinst är medel för en positiv samhällsutveckling och där en mångfald intressenters intressen bör stå i fokus för företagets verksamhet.

Inga kommentarer: