söndag 26 augusti 2007

CSR - lönsamt för alla och envar?


Söndagens första Agenda för säsongen har rubriken ” Om de goda företagen” och handlar om företagens ökade intresse för socialt ansvar och miljömässigt ansvar. Agenda fortsätter i samma anda som Veckans Affärer och lyfter fram företagare som berättar om kopplingen mellan lönsamhet och CSR.

Kvalitétschefen Eva Eriksson på Löfbers Lila, CSR-chefen på Scandic hotell, Jan-Peter Bergkvist och Carl-Henrik Svanberg, VD för Ericsson uttalar sig och bekräftar bilden av att socialt engagemang är lönsamt. Jan-Peter Bergkvist säger att Scandic vill vara ”en del av lösningen och inte bara en del av problemen”. Samtidigt som han bekräftar att ansvarstagandet begränsas av lönsamhetskrav, vilket kommer i uttryck av att Scandic väljer att inte servera krav-ägg på deras ekologiska krav-frukostar.

Att företag i större utsträckning kommunicerar ett socialt samvete och ett ökat ansvarstagande väcker många frågor om företagets roll i samhället. Är ansvarstagande efterfrågestyrt – vad händer då om efterfrågan ger vika? Sträcker sig ansvarstagandet så långt som till lönsamhetskraven? Är det lönsamheten som ligger bakom företagens ökade engagemang? Och är socialt ansvar verkligen lönsamt?

De forskningsrapporter som publicerats under de senaste åren visar på motstridiga resultat. I vissa fall menar forskare att socialt ansvarstagande är direkt kopplat till lönsamhet, i andra fall finner forskarna inga sådana belägg.

I sin avhandling om populariseringen av CSR i Europa argumenterar Karolina för att CSR etablerat sig som en ny trend i näringslivet som ett resultat av den retorik som omgivit etiketten CSR. Visserligen kan CSR sägas bottna i kritik som fördes fram mot företag under anti-globaliseringsdemonstrationer i slutet på 1990-talet, men minst lika betydelsefullt har affärspressens och affärskonsulternas presentation av CSR som en lönsam affärsstrategi varit.

Det finns emellertid indikationer på att det inte är socialt ansvarstagande i sig som är lönsamt utan att det snarare är att kommunicera socialt ansvar som är lönsamt – både för företagen och kommunikationskonsulterna. Agendas programledare konstaterar: ”Det är ett moraliskt ställningstagande men också ett försäljningsargument. Det går att sälja på moral.”

Vi konstaterar att även media kan sälja på socialt ansvar. Media fortsätter med att bidra till att föra upp CSR på näringslivets agenda genom att uppmärksamma dessa frågor. Intresset för socialt ansvar innebär inte enbart en möjlighet till bättre affärer för företagen utan även andra grupper kan profitera på det uppsving frågorna har fått, såsom konsulter, media och forskare.

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant program men ändå lite andefattigt när frågan reduceras till för/emot. Trist när SVT:s journalistiska flaggskepp inte orkar driva frågan längre.