söndag 26 augusti 2007

Att kommunicera socialt ansvar utmanar

Den internationella affärspressen har länge intresserat sig för CSR-frågor (vilket exempelvis Karolina visar i sin avhandling och Maria, tillsammans med före detta kollegan Helena Buhr, skriver om i ett kapitel i en nyutgiven bok inom området). Nu verkar även den svenska ekonomijournalistiken på allvar ha fått upp ögonen för frågor som rör företagens sociala ansvar (se inlägg om Veckans Affärers temanummer och sommarens artiklar).

Diskussionen om medial publicitet av företagens sociala ansvar är något vi just nu djupdyker i då detta är temat för ett av kapitlen i vår kommande CSR-bok (som vi skriver tillsammans med Pauline Göthberg). Kort reflektion redan nu:

Å ena sidan finns ständigt större krav på företag att vara transparanta och berätta för omvärlden vad de gör – oavsett var i världen. Aldrig har det producerats så många redovisningar om allt mellan himmel och jord – inte minst om hållbarhet.

Å andra sidan skapar den mediala synligheten möjlighet till granskning. Vi har under de senaste åren sett en rad stora, svenska företag hängas ut i medierna för att de inte har uppfyllt kraven på socialt ansvarstagande. Inte sällan har det handlat om arbetsrättsliga frågor i utvecklingsländer (se ex. Uppdrag Gransknings program här och vad vi har skrivit om deras granskning av bl. a. Indiskas verksamhet här). Samtidigt är det just dessa företag som många gånger faktiskt har varit aktiva och uträttat konkreta förbättringar, om än inte nått ända fram.

Att utkräva ansvar via medierna görs med ett begränsat kikarsikte. Samma företag som faller inom ramen för mediernas dramaturgi oavsett om det gäller kvartalssiffror, lyckade utlandsetableringar eller skandaler - det vill säga stora välarbetade företag med kända varumärken och helst med produkter som mediepubliken kan identifiera sig med - får även stå till svars när ansvarstagandet inte räcker hela vägen. Medierna har aldrig ägnat företag med okända varumärken och tråkiga eller komplicerade produkter särskilt stort intresse. Chansen att de skulle börja göra det nu är ganska liten. Mediernas granskning av företagens sociala ansvar ska alltså också, hävdar vi, förstås därefter. För engagerade inom CSR-området kommer det att blir allt viktigare att zooma ut kikarsiktet för att även inkludera de företag som befinner sig i den så omtalade medieskuggan.

Inga kommentarer: