lördag 17 november 2007

CSR och välgörenhet - hur hänger det ihop?

Rubriken på folkpartiets CSR seminarium indikerade att det skulle bli en diskussion om CSR och lönsamhet. Och mycket riktigt, visst presenterades CSR i termer av lönsamhet. Men seminariet bjöd på så mycket mer intressant diskussion än just det ekonomiska perspektivet på socialt ansvarstagade. Diskussionen kom att handla om hur företag kan engagera sig i välgörenhet genom att skänka pengar och bidra med kompetens och resurser i katastrofsituationer etc. Undertecknande funderar dock över på vilket sätt denna typ av aktiviteter hänger samman med socalt ansvarstagande - talar vi egentligen inte om vanlig filantropi? Diskussionen fortsatte på tema välgörenhet och kom att handla om vad staten kan göra för att främja ökad välgörenhet från företagare. Skatteavdrag, var förslaget som presenteradeds. Ett förslag som redan är på väg att klubbs igenom.

Men vad menar vi egentligen när vi talar om socialt ansvarstagande? Menar vi välgörenhet? Menar vi att företagen ska öka sitt välgörenhetsengagemang och samarbeta mer med hjälporganisationer av olika slag? Eller innebär socialt ansvarstagande först och främst att företag ska se till att inte påverka samhället negativit genom sin kärnverksamhet? Vad är the business of business egentligen?

1 kommentar:

Anonym sa...

Finns någon diskussion om stater eller myndigheters ansvar och hur de ska förhålla sig till CSR? Jag arbetar själv på en myndighet som de senaste åren diskuterat mycket kring olika typer av etiska frågor (representation, gåvor, kurser, upphandlingar). CSR-perspektivet skulle kunna vara en intressant möjlighet att komma vidare och få en bred ansats i diskussionen.