onsdag 28 november 2007

Regeringen överväger vägledning för klimatkompensation i näringslivet

Förra veckan meddelade regeringen att klimatkompensation genomförs på alla internationella flygresor regeringskansliet genomför. Klimatkompensation görs genom inköp av certifikat för CDM (Clean Development Mechanism) via Energimyndigheten.
-Vi kompenserar utsläppen från våra resor genom att bygga upp miljöteknik i utvecklingsländer som ger utsläppsminskningar som annars inte skulle ha gjorts, säger Andreas Carlgren

Av pressmeddelandet framgår även att regeringen överväger att utveckla vägledning för frivillig kompensation från allmänheten och näringslivet.

Inga kommentarer: