lördag 8 december 2007

Grön marknadsföring i ropet

Åtminstone enligt Resumé som den 6 december publicerade en artikel om att miljön blir nästa års reklamhajp.

Klimatförändringar, energikris och miljökatastrofer har nått fram till marknadschefernas budgetar. Det kommer nya signaler varje dag.

Marknadschefer i nätverket Marketing Executives Networking Group (MENG) - främst amerikaner - har fått svara på frågor och uttalat sig om nästa år. Av undersökningsföretagets pressmeddelande går dock att läsa att både "marketing basics" och sökoptimering ansågs vara viktigare än grön marknadsföring. Vi vet inte hur siffrorna såg ut föregående år, men med stor sannolikhet var grön marknadsföring inget av nyckelbegreppen i en amerikansk marknadschefs vokabulär. Ett tecken som talar för svaret ja på vår tidigare ställda fråga om huruvida CSR är lämpligt att kommunicera på köpt reklamplats.

Och så här kan det se ut ...

Inga kommentarer: