torsdag 6 december 2007

CSR i marknadsföring?

Traditionellt sett har företag varit försiktiga med att berätta om sitt sociala ansvarstagande på köpt annonsplats. Nu ser vi allt fler företag som väljer att göra det.

Löfbergs Lila är ett företag som efter noggrann analys vågat ta steget till att använda socialt ansvarstagande i sin marknadföring. Genom slogans som "Utrota fattigdomen på kafferasten!" och "Rädda miljön på fikapausen!" kommunicerar Löfbergs Lila vad de gör för att bidra till den globala samhällsutvecklingen.

Vi ska leta fler exempel och lyfta fram dem för diskussion här! Vet du något? Berätta!

Inga kommentarer: