onsdag 5 december 2007

CSR och kommunikation - hur hänger det samman?

Igår anordande CSR Sweden seminarium på temat CSR och kommuikation. Medlemsföretagen var inbjudna och Posten stod som värd. Tack för en intressant och givande förmiddag!

Vi var där och hade möjligheten att presentera vår forskning kring CSR och medier. Utgångspunkter för vår presentation och diskussion är att företag möter allt tuffare krav på öppenhet - moderordet transparens är på allas läppar, att allt fler intressenter kräver allt mer information allt snabbare, att en tydlig kommunikation av CSR kan innebära stora möjligheter i arbetet med att stärka varumärke och anseende, men att den som är duktig på att ta ansvar och också duktig på att berätta om det får räkna med att bli granskad.

Det finns idag ett stort behov av att utbyta tankar kring och utveckla kunskap om hur företag hanterar medier i relation till CSR-frågor samt om - och i sådan fall hur - företag kan kommunicera CSR ur ett marknadsföringsperspektiv. Företag i olika branscher möter olika krav från intressenter, har olika förväntningar på sig och behandlas olika av de som granskar.

Inga kommentarer: