tisdag 11 december 2007

Unga svenskar måttligt intresserade av miljömedvete konsumtion

In en studie som idag publiceras av Kairos future framkommer att ungdomar i Sverige är minst intresserade av att konsumera miljömedvetet av de sjutton länder som deltagit i studien. Studien visar att unga svenskar anser att det finns ett globalt miljöhot men att de samtidigt inte köper varor av miljövänliga företag i någon större utsträckning.

Inga kommentarer: