söndag 7 september 2008

CSR – Företagsansvar i förändring i handeln

Vi är glada att meddela att vår bok om företags sociala ansvar nu är ute i handeln. CSR: Företagsansvar i förändring erbjuder en lättillgänglig översikt inom området företagens sociala ansvar och utgör underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Boken syftar till att öka förståelsen för varför idéer om företagsansvar förändras över tid samt att öka kunskapen om hur företag hanterar föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen varvas flitigt med praktiska exempel från företag och andra organisationers arbete med socialt ansvarstagande. Boken riktar sig till företag som är intresserade av de här frågorna samt till dem som studerar ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor. Boken har givits ut på Liber och har skrivits tillsammans med Pauline Göthberg.

Inga kommentarer: