söndag 7 september 2008

Konferens: ”Sustainability and Natural Environment”

Den 5 september anordnande forskargruppen SURE, Stockholms Handelshögskola, tillsammans med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) en konferens på temat hållbarhet, företagsansvar och vår miljö. Med på konferensen var ett 50-tal forskare som specialiserat sig på frågor som rör hållbarhetsaspekter. En av talarna, professor Yoshihisa Shimizu från Kyoto University, höll en inspirerande men nedslående föreläsning. Shimizu visade på hur den radikala ökningen av människor i världen och den progressiva livsstil vi för hotar vår värld genom att våra naturresurser tar slut. Sedan 1950-talet har befolkningen ökat från 2.5 miljarder människor till 6 miljarder människor vilket motsvarar en ökning på 247 procent. Samtidigt har vår livsstil förbättrats väsentligt. Vår konsumtion har nu överskridit populationsökningstakten i samtaget över världen – vilket på sikt kan komma att leda till brist på naturresurser.

En tankeväckande fråga ställdes till åhörarna i slutet av föreläsningen. Hur många 50-åriga träd tror ni att det behövs för att absorbera den koldioxid som en vuxen person släpper ut bara genom att andas under 1 år? – 13 stycken lätt Shimizu meddela, vilket kan tyckas mycket. Men än värre blev det när Shimizu frågade hur många träd som behövs för att absorbera den mängd koldioxid som en vuxen japan släpper ut under 1 år. – Svaret 570 stycken talar för sig självt.

Inga kommentarer: