söndag 7 september 2008

Nytt bokprojekt om ansvar

Under sommaren 2008 har vi tillsammans med vår kollega Pauline Göthberg dragit igång ett nytt bokprojekt om ansvarstagande. Boken kommer att ingå i en ny bokserie som ges ut av Liber. Bokserien kommer att innehålla ett 40-tal begrepp som alla behandlar ett samhällsvetenskapligt begrepp såsom Makt, Klass, Etnicitet och Ansvar. Syftet är att böckerna ska ge en överskådlig inblick i hur begreppet hanterats av olika teoretiker, ge underlag för fortsatt reflektion samt relevanta lästips.

Inga kommentarer: