söndag 7 september 2008

Frukostseminarium om de nya kraven på hållbarhetsredovisningar i statliga bolag

Den 4 september bjöd kommunikationsbyrån Intellecta in till ett frukostseminarium om de nya kraven på statliga bolag. Kraven på att både producera en hållbarhetsredovisning och få den granskad innebär en stor utmaning för flera av de statliga bolagen. Vissa bolag som Vattenfall, SAS och Green Cargo har redan rapporterat deras sociala och miljömässiga hänsyn under flera år. För andra bolag som exempelvis Dramaten innebär dessa krav en helt ny utmaning. Utmaningen som framförallt de mindre statliga bolagen (med mindre än 10 anställda) samt bolagen i tjänstesektorn står inför är att under året sätta sig in i GRI:s omfattande riktlinjer, välja ut relevanta indikatorer att rapportera kring, utveckla ett system för datainsamling, sammanställa datan och publicera en rapport och kan kännas lite väl utmanande.

Under seminariet talade bland annat Åsa Pettersson, CSR-chef på Vattenfall. Åsa gav en bra introduktion till hur Vattenfall har gått tillväga för att utveckla deras hållbarhetsredovisning. En nyckel i deras arbete har varit att utveckla intressentdialoger kring vilka förväntningar som dessa har på företaget. Med utgångspunkt i dessa dialoger har Vattenfall sammanställt en förväntansranking där intressenterna har fått ranka sina förväntningar. Med utgångspunk i denna förväntansranking har Vattenfall sedan valt ut de indikatorer i GRI:s riktlinjer som de anser vara av relevans.

Erika Kronhöffer från Green Cargo var enig med Åsa om vikten av att välja ut indikatorer som är av vikt för företagets verksamhet. Erika menade att de exempelvis inte har valt att rapportera den årliga vattenförbrukningen eftersom de inte anser det vara relevant hur mycket vatten som lokförarna förbrukar när de duschar. – Det är vår förbrukning av diesel i tåg och lastbilar som är vårt bekymmer. Det är där vi påverkar miljön och det är där vi ska arbeta för att minska vår förbrukning, konstaterade Erika.

Inga kommentarer: