måndag 14 januari 2008

Statliga företag måste hållbarhetsredovisa

Innan 2007 var till ända beslöt regeringen att de statliga företagen måste hållbarhetsredovisa berättar Dagens Miljö. Till Dagens Miljö säger Maud Olofsson att de statliga företagen måste gå i bräschen för socialt och miljömässigt ansvar. Ett led i att driva på dem är att se till att de redovisar sitt ansvar.

Inga kommentarer: