torsdag 10 januari 2008

Godhetens imperium....

....var rubriken på det seminarium som arrangerades av Medieakademin i Göteborg den 21 november 2007. Syftet med seminariet var att diskutera företagens ansvar samt den makt konsumenter och medier kan utöva på företagen. Utgångspunkten var att företagens varumärken blir allt mer sårbara och påverkbara - "Företagens varumärke har blivit dess mest sårbara punkt. Hur man agerar granskas av såväl ”mediedomstolar” som konsumenter som vill shoppa genomtänkt och etiskt."
På seminariet deltog bland annat Volvochefen Leif Johansson, Mats Qviberg vd Öresund och Tomas Brytting, docent. Med den blandningen kan vi vara säkra på att det måste ha varit en livlig debatt. Kanske var någon av våra läsare där?

Inga kommentarer: