fredag 25 januari 2008

ISO - SR standard

I tisdags morse bjöd SIS in till frukostmöte för att berätta mer om hur arbetet med ISO:s SR standard (ISO 26000) framskrider. Ett femtiotal personer från ideella organisationer, konsultföretag, akademin och företag var samlade. Mötet syftat främst till att berätta vissa av de delar som utarbetats så här långt. Vi var där och lyssnade. Följande är beslutat:

  • Standarden ska inte innehålla krav som är certifierbara
  • Målgruppen för standarden är : alla organisationer (inte bara företag)
  • Måldatum: 2010
  • Syfte: Hjälpa organisationer att bygga upp ett ramverk för socialt ansvar som gör det möjligt för dem att bidra till samhällsutvecklingen och skapa trovärdig kommunikation
  • Definition av SR: en organisations ansvar för effekter som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön.
  • Standarden ska omfatta 7 huvudområden - Organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor, samverkan med lokala samhället.

Standarden har utformats under konsensus och över 7250 kommentarer har inkommit. Vår spontana reaktion är att denna strävan efter konsensus riskerar att göra standarden urvattnad. På vilket sätt skiljer sig ISOs standard från andra regelverk? Vilket syfte tjänar standarden? Vi återkommer med mera synpunkter och reflektioner!

Inga kommentarer: