måndag 14 januari 2008

Kurs i CSR - Buenos Aires

Nu har skandinaviska högskolor gemensamt startat en kurs i CSR i Buenos Aires. Kursen löper under 12 veckor och ger 30 högskolepoäng. På hemsidan kan vi läsa "Kompetens och kunskapskapital inom CSR efterfrågas i hög grad idag, inte minst av multinationella företag som har etablerat sig i tredje världen. Kursen riktar sig till studenter och yrkesverksamma som vill arbeta internationellt. Kursen kan läsas som en del av en kandidatexamen i till exempel företagsekonomi eller statskunskap, eller tas som vidareutbildning. "

Inga kommentarer: