måndag 14 januari 2008

Statliga företag måste hållbarhetsredovisa

Innan 2007 var slut beslutade regeringen att de statliga företagen ska hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI:s riktlinjner berättar Dagens Miljö. Till Dagens Miljö säger Maud Olofsson att det är viktigt att de statliga bolagen ligger i framkant. Ett viktigt sätt att driva på det miljömässiga och sociala ansvaret är att se till att företagen redovisar.

Inga kommentarer: