söndag 18 mars 2007

CSR konferens

Den 15 mars kommer organisationen CSR Sweden återigen att anordna en CSR-konferens. Denna gång på temat “Shareholder Value and/or Corporate Responsibility”. Konferensen gör det möjligt för företagsrepresentanter, politiker, konsumenter, opinionsbildare och konsumenter att träffas och utbyta erfarenheter kring frågor som rör CSR. På konferensen talar bland andra Hans Dalborg, styrelseordförande, Nordea, Gary Pinkham, Head of Investor Relations på Ericsson, Staffan Ternby, informationsdirektör på Astra Zeneca, Peter Norman, VD, 7:e AP-Fonden, Carina Lundberg,chef Corporate Governance på Folksam, och Magnus Furugård, VD på GES. Vi kommer naturligtvis att närvara för att lyssna på dessa talare och för att samla inspiration till vår kommande bok om CSR.

Inga kommentarer: