söndag 18 mars 2007

Mötesplats Observer

Den 15 mars har även Observer sitt årliga kundarrangemang, Mötesplats Observer. Under evenemanget kommer olika talare, bland annat Eva Hamilton och Jan Eliasson, att ge olika perspektiv på kommunikation. Vi besöker Mötesplats Observer på eftermiddagen. Maria ska tala om sin avhandling samt om en gemensam studie om produktion av ekonominyheter på poolen ”Investor relations”. Karolina kommer att besöka poolen ”bloggsfären i ett medieperspektiv” för att lyssna till talare som Richard Gatarski, senior konversationskonsult på BAT (Business Art Technology AB) och bloggaren Anna Kågedal, bibliotekarie på Karolinska Institutet, och Alexander Mason affärsutvecklare på Observer. Förhoppningen är att vi ska få uppslag till den bloggstudie som vi just nu genomför.

Inga kommentarer: