söndag 18 mars 2007

Rapport från Euroblog 2007

Under två dagar har forskare och praktiker diskuterat ”social software” – inte minst bloggar – på Euroblog 2007 i Ghent, Belgien.

Neville Hobson, kommunikationskonsult och grundare av Crayon i England började dagen med prata om "communication management in virutal worlds: the next challenge". Hobson berättade om hans egna erfarenheter från företag och andra organisationer som är aktiva i Second Life, Cyworld, Habbo hotel och andra virtuella världar. Svenska Institutets satsningar på en svensk ambassad i Second Life var ett av exemplen som diskuterades. Läs mer om Hobsons presentation på hans egen blogg.

Marieka van Zuien och Mark van der Wolf från PR-byrån Lewis presenterade resultat från en undersökning om användningen av företagsbloggar i Asien, Europa och USA. Oklart exakt vilka företag som ingår i studien, men antalet företagsbloggar var få:

Asien: av 90 studerade företag finns fem företagsbloggar
Europa: av 160 studerade företag finns fyra företagsbloggar
USA: av 50 studerade företag finns sju företagsbloggar

(Media Culpa skriver också om TeliaSoneras trendspaning som spår en positiv framtid för företagsbloggar)

Utmärkande för de europeiska länderna är att samtliga länder som deltog i undersökningen uppgav sig ”lagging behind”. Det finns alltså en tro om att andra har kommit längre. Ett tydligt tecken på att vi inte har någon utpräglad bloggkultur i det europeiska näringslivet. Än så länge. Resultaten visar att de amerikanska företagen har en mer strategisk inställning till bloggar jämfört med Asien och Europa. Företag uppmuntrar sina anställda att blogga i högre utsträckning.

Fredagen avslutades med en presentation om konvergens mellan traditionell media och användargenererad media. Nigel Middlemiss från Echo Research presenterade resultat från en studie som han genomfört tillsammans med Catherine Reynolds Shores, New York University och Jennifer McGinley vid University of Colorado. Deras hypotes är att användargenererad media i allt större utsträckning utgör en central källa för att hitta nyheter för traditionell media. Hittills visar deras forskning stöd för denna hypotes då bloggare i allt oftare är de som är först ut med en nyhet – inte minst inom nöjes- och skvallerjournalistiken. De visar också att traditionell media försöker anpassa sig till det förändrade medielandskapet, vilket, menar de, resulterar i ”networked journalism”. Traditionell media går från att ha varit de som har gjort mycket av bakgrundsarbetet till nyheter till att bli de som endast filtrera, kontrollerar, väljer ut, kommenterar och analyserar.

Inga kommentarer: