tisdag 20 mars 2007

Finansutskottet funderar på etiken i samhällsekonomin

Etikens betydelse för en väl fungerande ekonomi - är temat på en pilotkonferens som anordnas av Riksdagens Finansutskott den 29 mars. Stefan Attefall, Finansutskottets ordförande ligger bakom detta initiativ och kommer att inleda dagen. Ett flertal personer kommer att presentera sin syn på detta tema och dagen avslutas med en gemensam diskussion. Karolina talar under rubriken ”Företagens sociala ansvar – från kritik till managementidé”. Enligt det preliminär programmet är andra talare:
Per Landgren, Hans de Geer, Göran Norén, Charlotta Krafft, Göran Lind, Jan-Erik Bäckman och Magnus Frostenson.

Inga kommentarer: