söndag 18 mars 2007

Paneldebatt avslutade Euroblog 2007

Deltog gjorde:
Inger Jensen, President Euprera, Roskilde University, Danmark
Philippe Borremans, IBM Global New Media Team, Belgien
Alain Heureux, President IAB Europe, Belgien
Guillaume Du Gardier, Edelman PR, Frankrike
Jon White (chair), Communication Consultant, England

Temat var “strategies for integrating social software in communication management”. Ingen höll sig riktigt till temat, men Alain Heureux lyfte fram vikten av att företag och andra organisationer på allvar börjar använda Internet som en relationsteknik. Vi säger det ofta, men vi använder inte ny teknik på det sättet, menade han och föreslog att företag borde ha en CRO – Chief Relationship Officer.

Philippe Borremans från IBM underströk att det inte handlar om teknik, utan om hur vi vill kommunicera. Här har NGOs kommit längre än företag. Bristen på pengar gör att ideella intresseorganisationer är snabbare på att hitta vettiga sätt att utnyttja ny teknik. NGOs är de bästa idag på att skapa communities, menade Borremans. Läs Borremans egna rapporter från Euroblog 2007 på Conversationblog.

Guillaume Du Gardier från Edelman PR var ödmjuk inför morgondagens utmaningar inom PR-området. Vi kan inte längre kontrollera och styra budskap och bilder, menade han. Istället kan vi hjälpa våra kunder att förstå och delta i interaktion. Du Gardier lyfte fram bloggen som en viktig del av PR-arbetet – inte för alla företag, men i vissa branscher. ”We can help our clients to listen to the blogosphere and to participate”.
Deltagare i paneldebatten. Från vänster Guillaume Du Gardier, Inger Jensen, Jon White, Alain Heureux och Philippe Borremans.

Inga kommentarer: