onsdag 21 mars 2007

Kan kapitalet ta ansvar?

Rapport från CSR Swedens MarketPlace

CSR i bank- och finansbranschen var ett centralt tema på CSR Swedens konferens “Shareholder Value and/or Corporate Responsibility” i torsdags förra veckan. Hans Dalborg, styrelseordförande Nordea, började dagen med att berätta om hur Nordea ser på CSR-frågor under rubriken ”Banken mitt i den globala byn”. Dalborg betonade att banken är ansvarig för sin egen verksamhet, vilket inte ska blandas samman med ansvar som rör kundernas verksamhet. Banksekretessen gör att banken varken får eller vill debattera kundernas angelägenheter. Hans eget CSR-engagemang handlade framför allt om att vara drivande i utvecklingen av den finansiella sektorn i ett internationellt perspektiv: dels genom att arbeta för minskade handelshinder inom EU, dels genom att arbeta mot en harmonisering av bolagsstyrningen i Norden.

Susanne Lindberg Elmgren, CSR-ansvarig och nationalekonom på LO, hade rubriken ”Vad vill spararna?” på sin presentation. Lindberg Elmgren började med att slå fast LO:s syn på vad som inbegriper företags sociala ansvar: ”Företagens uppgift är att betala skatt och följa lagar och regler”. Företagens uppgift är alltså inte är att bygga skolor i utvecklingsländer då det är samhällets uppgift. För LO handlar det sociala ansvaret om att arbeta för arbetstagarnas bästa, och Lindberg Elmgren välkomnar globala ramavtal som exempelvis Hennes & Mauritz har upprättat. Hon vill se CSR som en hävstång för social utveckling och avslutar med att slå fast att om det handlar om aktieägarvärde och/eller ägaransvar så blir svaret ett rungande JA.

Se längre referat från presentationerna på CSR Swedens hemsida. Där finns också referat från dagens övriga presentationer och paneldebatter.

Inga kommentarer: