söndag 18 mars 2007

CSR workshop

Handelshögskolans forskargrupp Sure arrangerar den 22 mars en workshop om CSR för forskare i Sverige som på ett eller annat sätt intresserar sig för frågor som rör företags sociala ansvar och hållbar utveckling. På workshopen kommer ett antal forskare att delta, och förstås vi, för att få presentera den egna forskningen och utbyta erfarenheter. Vi hoppas på en intressant diskussion bland andra forskare som är intresserade av företagets roll i samhället. Syftet med workshopen är att ”skapa ett nationellt forskarsamhälle för interdisciplinära utbyten, samarbeten och inspiration om forskningsprojekt kring frågeområdena CSR och hållbar utveckling.”

Inga kommentarer: